دیتاگرید MySQL و PHP

خدمات / دیتاگرید MySQL و PHP

استفاده از یک datagrid در php میتواند بسیاری از کارهای سخت و روتین را آسان کرده و زمان های زیادی را برای ما صرفه جویی کند.MariaGrid یک دیتاگرید بهینه سازی شده در سطوح مختلف برنامه نویسی می باشد که استفاده بسیار آسانی برای developer ها دارد و امکانات بسیار زیادی را برای نمایش داده ها در خودش جا داده است.

Features:

 • Ajax Datagrid with high performance
 • High Security
 • Simple functional usage for all projects with easy integration
 • Customizable Data mask function for all types of data
 • Customizable CSS for theme
 • Automatic Data Sort, Mask, Paginate, filter, search
 • Data Export in excel
 • Data Print
 • Million Records support
 • Multi Language with RTL and LTR Direction support
 • No Query expose in ajax
 • Supports subquery or nested query mask
 • Edit, Delete, Show Details for each records
 • Inline edit
 • Ajax column status change
 • Simple integration with every portal or framework
 • Keep & save last column search
 • Multiple & Complex Search option with Data Filtering
 • Debug Mode
 • Row click smart action
 • No Dependencies, single page and independant package
 • PHP 5.6, 7+ support
 • Mysqli support, compatible with mysql and mariadb

یک نمونه استفاده از MariaGrid در زیر آمده است که لیست کاربران را با همراه فیلتر ها و ماسک مربوطه نمایش میدهد :

 

دیتاگرید برای PHP data grid

یک نمونه اجرایی در [ https://untrop.ir/MariaGrid/ ] برای تست قابل مشاهده می باشد.

» با درخواست اولیه طبق تفاهم کل سیستم به صورت ریموت یا حضوری، تحویل داده شده و بعد از تحویل سورس کدها  پشتیبانی آموزشی و توسعه دائم به همراه خواهد داشت (تمامی ابزار ها بر پایه LEMP پیاده سازی شده و از هیچ بسته آماده ای در هیچکدام از سطوح برنامه نویسی استفاده نشده هست، و تحلیل پروژه و برنامه نویسی با بهینه ترین حالت ممکنه انجام شده است.)


حداقل هزینه : 490,000 تومان آخرین بروزرسانی : ۹۹/۰۴/۱۵ ثبت درخواست