اجرای برنامه موازی در Multi Threading PHP

خدمات / اجرای برنامه موازی در Multi Threading PHP

برای اجرای خیلی از برنامه های خاص سیستمی و یا برنامه های روتین نیاز داریم که تاخیر اجرای برنامه را نداشته باشیم، یا به اصلاح برنامه به صورت یک thread جداگانه اجرا شود و در background کارش را ادامه دهد تا پایان یابد. به صورت معمولی در PHP این امکان وجود ندارد اما با شبیه سازی سیستمی این تکنیک را بوجود آورده ایم.

در این روش یک API سیستمی تولید میشود که توسط آن میتوانیم کلیه برنامه های PHP و یا دستورات سیستم عامل را به صورت یک thread و در پس زمینه اجرا کنیم.

 backupگیری بانکهای اطلاعاتی، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، ارسال فایلهای حجیم و اجرای سایر فرمانهای سیستم عامل از موارد استفاده و use case های این ابزار می باشد.

Features:

  • Run tasks in another thread
  • No delay in time consuming tasks
  • Use full feature Linux commands in PHP
  • Run OS Commands with security
  • Access Limit OS Commands usage
  • No Critical Password usage in PHP codes

یک نمونه اجرایی از کد PHP به صورت زیر است :

phpThread('SendSMS');
phpThread('Safebackup','untrop.com'); // ارسال پارامتر نام سایت برای تهیه بکاپ

 

» با درخواست اولیه طبق تفاهم کل سیستم به صورت ریموت یا حضوری، تحویل داده شده و بعد از تحویل سورس کدها  پشتیبانی آموزشی و توسعه دائم به همراه خواهد داشت (تمامی ابزار ها بر پایه LEMP پیاده سازی شده و از هیچ بسته آماده ای در هیچکدام از سطوح برنامه نویسی استفاده نشده هست، و تحلیل پروژه و برنامه نویسی با بهینه ترین حالت ممکنه انجام شده است.)


حداقل هزینه : 90,000 تومان آخرین بروزرسانی : ۹۹/۰۴/۱۴ ثبت درخواست